Jak investovat do akcií: Jaké jsou jejich typy a jak vybrat akcie pro správnou investici

Investice jsou v současné době jednou z možností, jak se vypořádat se stále narůstající inflací. Je ale zapotřebí vše dokonale promyslet, abychom minimalizovali riziko ztráty. Pokud uvažujete o tom, jak investovat do akcií, pak je nutné mít alespoň základní přehled.

Přemýšlíte o investici, ale nejste si jisti, kudy začít? Zkuste se podívat na tuto nabídku dluhopisů vhodných pro investování. Zjistěte více o naší výhodné nabídce dluhopisů ještě dnes!

Známe několik typů akcií

Akciový trh se stále mění. Proto je vhodné pravidelně ho sledovat, abychom získali přehled o výhodných nabídkách. Aktuální otázkou tedy je – do jakých akcií investovat 2024 a jak investovat do akcií v ČR. Není také od věci zjistit si, jaké jsou nejlepší dluhopisy.

Obyčejné akcie (Common Stock)

Cenné papíry, které představují vlastnictví v konkrétní korporaci. Jsou také známé jako kmenové akcie.

+ Výhody – Vyšší míra návratnosti, možnost volit představenstvo a hlasovat o zásadách společnosti.
- Nevýhody – v případě likvidace má akcionář nárok na majetek až po držitelích dluhopisů.

Preferenční akcie (Preferred Stock)

Jde o akcie, s nimiž jsou spojena přednostní práva při rozdělování zisků (dividend).

+ Výhody – akcionář je ve vyšším postavení při shromažďování dividend nebo při rozdělení kapitálu v případě úpadku společnosti.
- Nevýhody – držitel akcií je bez hlasovacího práva.

Kmenové akcie (Class A a Class B Stock)

Důvodem emitování třídy B je většinou snaha zakladatelů akciové společnosti dodatečně posílit kapitál prostřednictvím externích investorů.

+ Výhody – akcie třídy A jsou levnější a výnosnější nežli akcie třídy B.
- Nevýhody – většinou není možná účast na řízení podniku.

Konvertibilní akcie (Convertibile Stock)

Konvertibilní akcie se mohou stát po určité době dluhopisy nebo naopak.

+ Výhody – díky riziku konverze může vzniknout na emisi zajímavý fixní úrok.
- Nevýhody - vyšší výnos představuje vyšší riziko.

Známe několik typů akcií

Akciový trh se stále mění. Proto je vhodné pravidelně ho sledovat, abychom získali přehled o výhodných nabídkách. Aktuální otázkou tedy je – do jakých akcií investovat 2023 a jak investovat do akcií v ČR. Není také od věci zjistit si, jaké jsou nejlepší dluhopisy.

Obyčejné akcie (Common Stock)

Cenné papíry, které představují vlastnictví v konkrétní korporaci. Jsou také známé jako kmenové akcie.

+ Výhody – Vyšší míra návratnosti, možnost volit představenstvo a hlasovat o zásadách společnosti.
- Nevýhody – v případě likvidace má akcionář nárok na majetek až po držitelích dluhopisů.

Preferenční akcie (Preferred Stock)

Jde o akcie, s nimiž jsou spojena přednostní práva při rozdělování zisků (dividend).

+ Výhody – akcionář je ve vyšším postavení při shromažďování dividend nebo při rozdělení kapitálu v případě úpadku společnosti.
- Nevýhody – držitel akcií je bez hlasovacího práva.

Kmenové akcie (Class A a Class B Stock)

Důvodem emitování třídy B je většinou snaha zakladatelů akciové společnosti dodatečně posílit kapitál prostřednictvím externích investorů.

+ Výhody – akcie třídy A jsou levnější a výnosnější nežli akcie třídy B.
- Nevýhody – většinou není možná účast na řízení podniku.

Konvertibilní akcie (Convertibile Stock)

Konvertibilní akcie se mohou stát po určité době dluhopisy nebo naopak.

+ Výhody – díky riziku konverze může vzniknout na emisi zajímavý fixní úrok.
- Nevýhody - vyšší výnos představuje vyšší riziko.

Jak na investice do akcií?

Správný výběr odvětví je důležitý

Pro laika může být celkem problematické se rozhodnout, které české akcie koupit a jaké jsou druhy dluhopisů. Je zapotřebí vědět podrobnosti o hospodaření vybrané společnosti a výsledcích v minulosti.

Kolik investovat do akcií?

Odpověď je závislá na mnoha faktorech. Jedním z nich je také věk investora. Podle odborníků by měl podíl akcií nebo akciových fondů v portfoliu s věkem investora klesat.

Kde si koupit akcie?

Jednou z možností je využít placených služeb brokera, který má licenci k obchodování na burzách. Akcie můžete zakoupit i ve vybraných bankách. Další způsob nabízejí různé platformy s evropskou licencí. Pokud některé platformy či brokeři lákají na nákup akcií bez poplatků, pak se bude většinou jednat o riskantnější spekulace. K porovnání rizik a výhod je dobré zjistit si informace o emisích dluhopisů.

Jak investovat do akcií online

Velkou výhodou investování online je především to, že můžete obchodovat s akciemi prakticky po celém světě.

Chcete si zvýšit svoji životní úroveň investicí?

Vyberte si nejaký z dluhopisů, který vám zaručí pravidelnou návratnost investic

Investiční strategie do akcií a její druhy

Správná investiční strategie pomáhá investorům ve výběru investiční příležitosti. Strategie nám také prozradí výši úroku i rizika.

Diverzifikace portfolia

Vložení veškerých prostředků do jediného podniku je velice riskantní. Diverzifikace portfolia (rozdělení financí) zásadně snižuje riziko ztráty.

Hodnotové investování

Tento způsob investování je založen na odhadu hodnoty jednotlivých investic a omezení na ty, u kterých je cena výrazně nižší nežli jejich hodnota.

Růstové investování

V tomto případě se jedná o výběr takových akcií, které nejsou podle současných analýz rentabilní. Lze u nich ale do budoucna předpokládat vysoký růstový potenciál.

Výnosové investování

Tato strategie vám pomůže investovat do dividendových akcií. Jedná se o generování pravidelného a stabilního příjmu. Investoři se většinou v těchto případech zaměřují na společnosti se silným finančním zázemím.

Indexové investování

Pasivní investiční strategie, která je založena na sledování výkonnosti trhu, a nikoliv jeho překonání. Jednou ze zásad indexového investování je dlouhodobé držení obchodovaných fondů.

Pasivní investování

Strategie pasivního investování je založena na nakupování akcií všech firem na trhu. Investice mají přesně dané složení cenných papírů. Strategií je akcie nakoupit a držet.

Aktivní investování

Hlavním cílem je překonání trhu a dosažení stabilnějších nebo vyšších výnosů. Realizace je možná výběrem konkrétních cenných papírů, načasováním nákupu a prodeje. Jedná se o dražší formu investování.

Trading

Jde o spekulaci, která je založena na schopnosti předvídat chování trhu. Možné vysoké zisky jsou podmíněné vysokým rizikem. Zkušený investor má šanci odhadnout, které akcie jsou podhodnocené a které akcie půjdou nahoru.

Máte dojem, že se v různých investicích ztrácíte?

Jsme tu proto, abychom vám nabídli tu správnou investici do dluhopisů.

Nejčastější chyby začínajících investorů aneb na co si dát pozor

Nedostatek výzkumu a znalostí

Dobrý investor odhadne vhodný okamžik, kdy je dobré prodat konkrétní akcie a získat tak žádaný finanční obnos. Špatný odhad znamená riziko ztráty.

Emoční rozhodování

Ve světě investic nemají emoce své místo. Pokud převládnou nad rozumovými důvody, existuje velké riziko ztráty úspor. Pomoci vám mohou recenze na investice do akcií.

Přílišná koncentrace investic

Tato rizika se týkají investic ve stejném odvětví, zeměpisné oblasti nebo obchodování stejnou komoditou.

Ignorování rizika

Chyb v oblasti investic může být celá řada. Ať už se jedná o akceptování příliš vysokého rizika nebo naopak přílišná opatrnost.

Nedostatek plánu a strategie

Prvním a nezbytným krokem pro zdárné investování je vytvoření plánu a volby vhodné strategie.

Pro odborníka je plánování investic celkem snadnou záležitostí

Zde si můžete prohlédnout nabídku námi vybraných dluhopisů ideálních pro investici.

Rizika spojená s akciemi

Riziko cenové volatility

Přirozenou součástí bezpečného investování je volatilita, která určuje kolísavost ceny akcie za určité časové období.

Tržní riziko

Odvíjí se od druhu investice a je v podstatě nevyhnutelné. Způsobují ho pohyby cen napříč akciovým trhem.

Riziko likvidity

Je to stav, kdy není banka schopna financovat svá aktiva například v případě, pokud by se všichni klienti rozhodli nechat si vyplatit své vklady.

Riziko inflace

Pokud se v ekonomice zrychlí růst cen zboží a služeb, pak klesá kupní síla investice. Riziko inflace tedy představuje reálné nebezpečí.

Rizika spojená s akciemi

Riziko cenové volatility

Přirozenou součástí bezpečného investování je volatilita, která určuje kolísavost ceny akcie za určité časové období.

Tržní riziko

Odvíjí se od druhu investice a je v podstatě nevyhnutelné. Způsobují ho pohyby cen napříč akciovým trhem.

Riziko likvidity

Je to stav, kdy není banka schopna financovat svá aktiva například v případě, pokud by se všichni klienti rozhodli nechat si vyplatit své vklady.

Riziko inflace

Pokud se v ekonomice zrychlí růst cen zboží a služeb, pak klesá kupní síla investice. Riziko inflace tedy představuje reálné nebezpečí.

Několik slov na závěr

Investice do akcií může být dobrým způsobem, jak se nejen vypořádat s inflací, ale také se finančně zajistit do budoucna. Je nutné zjistit si všechny možnosti a prostudovat veškeré strategie. Zde totiž rozhodně platí okřídlená věta o tom, že neznalost neomlouvá. Platí to také v případě zdanění dluhopisů.

Jak investovat do akcií: Jaké jsou jejich typy a jak vybrat akcie pro správnou investici obrázek 1

Dopustit se zásadních chyb v oblasti investic je velice snadné

S námi se jich můžete vyvarovat a podívat se na zajímavé investice do dluhopisů.