Zdanění dluhopisů - musíte zisk danit?

Jak je to vlastně se zdaněním dluhopisů? Musí se to vůbec a je třeba něco vyplňovat v daňovém přiznání? Seznamte se s tím, kdy je zdanění dluhopisů nutné a kdy se můžete jen tak natáhnout a počítat příjmy z úroků.

Zdanění dluhopisů od českých emitentů nemusíte řešit

Dluhopisy jsou jedním z důležitých pilířů každého vyváženého investičního portfolia. Investory lákají na menší výkyvy oproti akciím a zároveň vyšší zhodnocení peněz než na spořících účtech.

Velkým benefitem jsou u nich rovněž předvídatelné výnosy (většinou) a pravidelné splátky úroků.

Jakmile už ale takový dluhopis vlastníte, je nutné ho ještě nějak danit? Výnos z úroku je samozřejmě druhem příjmu a jako takový zdanění podléhá.

Pro vás jakožto fyzickou osobu se takové zdanění děje formou srážkové daně.

Zdanění dluhopisů - musíte zisk danit? obrázek 1
Zdanění dluhopisů - musíte zisk danit? obrázek 3

Obligace, které byly vydány společnostmi se sídlem v ČR po roce 2000, jsou daněny standardní sazbou, která činí 15 %.

Jakožto fyzickou osobu vás ale administrativa spojená s odvodem daně nemusí v tomto případě nijak znepokojovat.

Povinnost tuto daň odvést má totiž emitent – vy tedy nemusíte řešit vůbec nic, ani do daňového přiznání příjmy z dluhopisových úroků uvádět.

Z dluhopisu máte pouze čisté kupónové příjmy.

Trochu jinak to ale funguje, jste-li majiteli zahraničních obligací…

Zdanění dluhopisů pro občany ČR vlastnící zahraniční obligace

Pakliže vlastníte dluhopisy emitentů, kteří nesídlí v Česku, je váš příjem z takovýchto dluhopisů chápán jako příjem ze zahraničí. Takový příjem je v daňovém přiznání nutno uvádět, a to mezi dílčími základy daně (konkrétně mezi příjmy z kapitálového majetku).

Jestliže zahraniční emitent daň z výnosů odvedl, je možné zahraniční daňový zápočet uplatnit, v případě, že stát, v němž emitent sídlí, má s ČR smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

Seznam těchto zemí najdete zde na stránkách Ministerstva financí.

Podávat daňové přiznání (a danit zahraniční obligace) navíc ještě nemusí dvě skupiny osob:

Zdanění dluhopisů - musíte zisk danit? obrázek 5

Zaměstnanci nemusí daňové přiznání podávat, jestliže úhrn jejich příjmů ze zahraničních dluhopisů a dalších zdanitelných příjmů mimo zaměstnání nepřesáhne 6000 Kč ročně.

Důchodci nemusí daňové přiznání podávat, jestliže veškeré jejich roční zdanitelné příjmy nepřesáhly 15 000 Kč.

Zdanění dluhopisů - musíte zisk danit? obrázek 7

Zdanění dluhopisů při jejich prodeji

Při prodeji platí, že nic danit nemusíte v případě, kdy vlastníte dluhopis déle, než tři roky, případně pokud vaše příjmy z prodejenejsou vyšší, než 100 000 korun za rok. Jde o stejný princip, jako při obchodování s akciemi.

Zdanění dluhopisů - musíte zisk danit? obrázek 9

Zdanění bezkupónových dluhopisů

Danit se musí rovněž bezkupónové dluhopisy, tedy takové, k nimž se nevážou pravidelné platby úroků, ale zisk namísto toho vzniká z rozdílu mezi pořizovací cenou a nominální hodnotou vyplacenou k datu splatnosti.

Rozdíl je u daňového přiznání (pokud se na vás povinnost daňové přiznání vyplnit vztahuje) nutno uvést mezi příjmy z kapitálového majetku.

Nyní snad máte trochu jasněji v tom, jak to se zdaněním dluhopisů vlastně je! Pokud byste měli sami zájem se vlastníky kvalitního dluhopisu stát a nenechat své peníze jen tak zahálet na účtě, pak určitě zavítejte ještě na náš srovnávač dluhopisů.

Čekají vás desítky českých dluhopisů od emitentů, kteří prošli pečlivým předvýběrem

Můžete pomoci s financováním řady zajímavých projektů a ještě přitom vydělávat!