Protiinflační dluhopisy: Opravdu se vyplatí do nich investovat?

Nebývale vysoká inflace přinutila Čechy zamyslet se nad tím, jak by se tento problém dal řešit. Ukládat peníze na běžný účet se pochopitelně nevyplatí. Doslova dokonalým řešením se v mnoha směrech ukázaly protiinflační dluhopisy.

Dluhopisy přinášejí mnohem zajímavější zhodnocení než spořící účty. Navíc s minimálním rizikem. 

Protiinflační Dluhopisy Republiky

Protiinflační dluhopisy emituje stát z důvodu ochrany investovaných peněz před inflací. Tyto cenné papíry vydává Ministerstvo financí České republiky. Emise je z pochopitelných důvodů velice omezená. Zaváhání tedy může pro potencionálního investora znamenat zavřené dveře. 

Protiinflační dluhopisy: Opravdu se vyplatí do nich investovat? obrázek 1
Protiinflační dluhopisy: Opravdu se vyplatí do nich investovat? obrázek 3

Výhody investování do protiinflačních Dluhopisů Republiky

Investování do státních dluhopisů se považuje za nejbezpečnější formu spoření. Dalším bonusem je možnost předčasného splacení bez jakékoliv penalizace.

Tento fakt oceníte především ve chvíli, kdy budete potřebovat získat finanční prostředky, které jste do dluhopisu vložili, urychleně zpět. 

Rizika spojená s investicemi do protiinflačních Dluhopisů Republiky

O rizicích v pravém slova smyslu se v případě Dluhopisů Republiky nedá dost dobře hovořit. Spíše se jedná o možné nevýhody. Jedna z nich tkví v tom, že investor nemá předem zcela jasno, jak bude jeho investice zúročena.

Tato nevýhoda je ale vyvážena jistotou, že hodnota investovaných peněz neklesne ani v případě rapidně se zvyšující inflace. Za nevýhodu se také může považovat fakt, že vám zisk většinou skutečně pokryje pouze inflaci.

Protiinflační dluhopisy: Opravdu se vyplatí do nich investovat? obrázek 5

V současné náročné době je třeba myslet na svou budoucnost a finančně se zajistit

Dluhopisy zajistí pravidelnou výplatu

Proč investovat do protiinflačních dluhopisů

Důvodů, proč si vybrat pro ochránění svých úspor právě dluhopisy, je celá řada. Je to například možnost, jak poznat bez větších rizik svět financí a začít se v něm pomalu orientovat. Pokud budete mít zájem, pak se zcela jistě postupem času dopracujete i ke znalostem, jak investovat do akcií.

Ochrana proti inflaci

Podle odborníků není možné přesně určit, jak se bude míra inflace do budoucna vyvíjet. Vzhledem k tomu, že v únoru 2024 dosáhla hodnoty 16,2% a vzrostla tedy oproti lednu o 0,5 procentního bodu, nejsou vyhlídky příliš optimistické. Investice do dluhopisů mohou efektivně inflační dopady zmírnit.

Stabilita a predikovatelnost výnosů

Obchodování s cennými papíry má mnoho podob. Dalo by se rozdělit i podle toho, jak jsou jednotlivé možnosti rizikové a jaký mohou přinést výnos. Dluhopisy jsou považovány v tomto ohledu za nejméně rizikové a také stabilní. Navíc patří mezi predikovatelné. Což znamená, že se u nich dá předvídat průběh.

Diverzifikace portfolia

Rozložení investičních aktivit do různých kategorií je nedílnou součástí rozumného investování. Tento způsob se vyplatí prakticky u jakéhokoliv druhu investic do cenných papírů. Jedná se tedy pochopitelně také o dluhopisy.

Bezpečnost investice

Vzhledem k tomu, že dluh státu drží nejen občané daného státu, ale také zahraniční investoři, je portfolio rozděleno tak, aby bylo riziko minimální a zhodnocení finančních prostředků dosáhlo nejvyšší úrovně.

Možnost i pro drobné investory

Některé investice nelze uskutečnit s omezenými finančními prostředky. To v žádném případě neplatí o dluhopisech. Ty se dají pořídit už od jednoho tisíce korun. Je to tedy příležitost, jak vydělat peníze, prakticky pro každého. Více vám prozradí kalkulačka návratnosti investice.

Pokud hledáte investici s minimálním rizikem a garantovaným výnosem, pak jsou dluhopisy přesně tím pravým

Výnosy z protiinflačních dluhopisů

Jak se vypočítává výnos z protiinflačních dluhopisů

Výnos protiinflačního státního dluhopisu se nedá předem určit. A to z toho důvodu, že se jedná o pohyblivou úrokovou sazbu, která se odvíjí od míry inflace za uplynulé výnosové období.

Jestliže by v tomto období dosáhla inflace 2%, pak bude roční výnos v daném období taktéž dvouprocentní. Je tedy zřejmé, že státní dluhopisy mají za úkol pokrýt skutečně pouze inflaci a s vyššími zisky se u nich příliš nepočítá. 

Protiinflační dluhopisy: Opravdu se vyplatí do nich investovat? obrázek 7
Protiinflační dluhopisy: Opravdu se vyplatí do nich investovat? obrázek 9

Porovnání výnosů protiinflačních dluhopisů s jinými investicemi

Pokud bychom porovnali investice do dluhopisů a například akcií, pak se jedná o markantní rozdíly z mnoha úhlů pohledu. Dluhopisy se využívají na kratší časové období, zatímco u akcií je doporučený horizont v řádu desítek let.

Navíc u akcií je zapotřebí dobrá orientace na burzovním trhu. Investice do dluhopisů jsou z tohoto pohledu vhodné i pro začínající investory.

Další možnost nabízejí například investice do obchodovatelných komodit. Klasikou je zlato nebo suroviny. Ale tyto investice patří tradičně k nejrizikovějším.

Jaké faktory ovlivňují výnosy protiinflačních dluhopisů

Na výnosech státních (protiinflačních) dluhopisů se podílí celá řada faktorů. Nejvýznamnějším z nich je politická a ekonomická stabilita emitenta. V tomto případě tedy státu. Jestliže prodej dluhopisů státu příliš nepomůže, pocítí to zcela jistě také investor.

Stejné podmínky v podstatě platí také u korporátních či zelených dluhopisů. V tomto případě se ale dá s větší pravděpodobností předpokládat vývoj situace konkrétní společnosti. 

Protiinflační dluhopisy: Opravdu se vyplatí do nich investovat? obrázek 11

Dluhopisy jsou zajímavou příležitostí především pro začínající investory

S minimálním rizikem získáte zkušenosti a přehled o investicích 

Koupě státních protiinflačních dluhopisů

Kde a jak koupit státní protiinflační dluhopisy

Vzhledem k tomu, že byla emise protiinflačních Dluhopisů Republiky v roce 2024 z pochopitelných důvodů omezena, je prodej v současné době pozastaven. Další tranše zatím nejsou vydány a v dohledné době se o nich s největší pravděpodobností neuvažuje. Možností investic do dluhopisů je ale mnohem více a není tedy nutné spoléhat se pouze na dluhopisy republiky.

Požadavky a postup při nákupu protiinflačních dluhopisů

Nákup státních neboli protiinflačních dluhopisů je velice jednoduchý a je možné ho provést pouze elektronickou cestou. Prvním krokem je zřízení majetkového účtu zdarma na pobočkách ČSOB a České spořitelny. 

Další možnost nabízela Identita občana. Poté už nic nebránilo pořízení těchto cenných papírů. Protiinflační dluhopisy bylo nutné zakoupit v minimální hodnotě 1 000 Kč a v maximální výši 50 milionů. Dalšími podmínkami byla pochopitelně plnoletost a způsobilost k právním výkonům. Vzhledem k pozastavení emise státních protiinflačních dluhopisů se nabízí jako alternativa korporátní dluhopis. Díky výhodným podmínkám se dá v tomto případě hovořit o protiinflačních korporátních dluhopisech.

Důležité informace pro potenciální investory

Jestliže uvažujete nad tím, kam investovat větší finanční částku, například kam investovat 100 000 Kč, pak je vhodné rozdělit ji do dluhopisů různých objektů. Tím pádem budete mít zaručen pravidelný příjem a eliminujete riziko ztráty. 

Investice uskutečněná během několika minut

Státní dluhopisy, korporátní dluhopisy a další cenné papíry jsou uzpůsobeny k online investování. Vše se dá tedy vyřídit během krátké chvíle pomocí několika kliknutí.

Možnost vyššího zisku

Pokud dojde k poklesu tržních úrokových sazeb, může se to projevit růstem ceny dluhopisů. K získání cenového zisku je možné předčasně dluhopisy prodat za vyšší tržní hodnotu.
Protiinflační dluhopisy: Opravdu se vyplatí do nich investovat? obrázek 13

Pár slov na závěr

Protiinflační dluhopisy byly v aktuální situaci dobrou investicí v krátkodobém horizontu. Jejich nevýhodou je omezený prodej. Tato nevýhoda u korporátních dluhopisů odpadá, protože jejich nabídka je velice široká.

Proto není dobré zaměřit se pouze na jednu možnost, ale hledat další výhodné nabídky. Korporátní dluhopisy jsou u osvědčených společností jistotou zisku.

Navíc tím pomůžete tuzemským firmám v jejich rozvoji. Což se pozitivně projeví na celkové ekonomické situaci státu. 

Přemýšlíte, kdy bude vhodná doba pro nákup dluhopisů?

Právě teď. Každý den, který váháte, přicházíte o zisk. Dluhopisy přinášejí vysoké fixní úroky