Zelené dluhopisy: Co jsou, jak vznikají a proč jsou nejlepší investicí do zelené budoucnosti

V poslední době se zelené dluhopisy (Green bonds) stávají čím dál více žádané. Motivací jejich vzniku byla snaha o vytvoření nástroje, který by financoval projekty zlepšující životní prostředí. Pokud netušíte, o co se jedná, k čemu slouží a jaké jsou jejich podmínky či výhody, na našich stránkách nejlepší dluhopisy si pro vás připravila následující článek.

Vyzkoušejte se nejdříve zorientovat a prozkoumejte naši kompletní nabídku dluhopisů, které vám mohou poskytnout stabilní a predikovatelný výnos pro vaši investiční strategii.

Co jsou zelené dluhopisy

Zelené dluhopisy, anglicky zvané Green bonds, patří mezi cenné papíry a slouží jako „půjčka“ pro financování „zelený projektů“. Obdobně jako jiné druhy dluhopisů emitentovi poskytnou finance pro ekologičtější výrobu, výstavbu obnovitelných zdrojů energie nebo přímou pozitivní změnu v krajině.

Zelené dluhopisy: Co jsou, jak vznikají a proč jsou nejlepší investicí do zelené budoucnosti obrázek 1
Zelené dluhopisy: Co jsou, jak vznikají a proč jsou nejlepší investicí do zelené budoucnosti obrázek 3

Emitenti zelených dluhopisů

Eminentem neboli vydavatelem, jsou státy, banky a velké společnosti. Mezi hlavní vydavatele patří Fannie Mae a Světová banka. Na předních příčkách států se drží Spojené státy, Německo a Francie.

Projekty financované zelenými dluhopisy

Financované projekty směřují ke zlepšení a ochraně životního prostředí. Většinou napomáhají ke snížení uhlíkové stopy, podpoře přechodu k uhlíkové neutralitě, přizpůsobení nebo snížení vlivu klimatických změn.

Zelené dluhopisy: Co jsou, jak vznikají a proč jsou nejlepší investicí do zelené budoucnosti obrázek 5
Zelené dluhopisy: Co jsou, jak vznikají a proč jsou nejlepší investicí do zelené budoucnosti obrázek 7

Projekty můžeme rozdělit do 4 typických kategorií

 • výzkum a vývoj – ekologické varianty technologií, dopravy a paliv, prevence znečištění,
 • energetika – účinné využití energie, snížení ztrát při její distribuci, úspory energie, výstavba obnovitelných zdrojů (sluneční, větrná, vodní, geotermální),
 • bydlení – pasivní domy, zkvalitnění izolací, dálkové vytápění,
 • přímá pomoc v krajině – ozeleňování, výsadby, udržitelné zemědělství.

Kritéria zelených dluhopisů

V roce 2018 dala Evropská unie za vznik nové expertní skupině se zaměřením na udržitelné finance. Jedním z úkolů bylo vytvořit nová kritéria tzv. Green Bonds Standards, zkráceně EU GBS. Mezi podmínky pro splněné patří:

 • zmírňování změny klimatu,
 • přizpůsobování se změně klimatu,
 • udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů,
 • přechod k oběhovému hospodářství,
 • prevence a omezování znečištění,
 • ochrana a obnova zdravých ekosystémů a biodiverzity.
Zelené dluhopisy: Co jsou, jak vznikají a proč jsou nejlepší investicí do zelené budoucnosti obrázek 9
Zelené dluhopisy: Co jsou, jak vznikají a proč jsou nejlepší investicí do zelené budoucnosti obrázek 11

Evropský standard si klade za cíl:

 • podpořit vydávání zelených dluhopisů,
 • nastavit základní standard investorům i emitentům,
 • sjednotit terminologii a zlepšit přehlednost,
 • zjednodušit rozpoznání a srovnání kvality jednotlivých dluhopisů,
 • navýšit důvěryhodnost emitentů,
 • zamezit „greenwashingu“ (nepravdivé šíření tvrzení o ekologickém přístupu společnosti).

Zajištění transparentnosti

Dalším benefitem zelených dluhopisů je také transparentnost. Té se docílí transparentním doložením použití výnosů z emisí a také externí kontrolou. Kontrolu provádí registrovaný kontrolor, který podléhá evropskému regulátorovi ESMA (European Securities and Markets Authority) a v České republice také České národní bance.

Vysokou transparentností na druhou stranu vznikají vysoké náklady emitentům. Ti musí zajistit posouzení shody s taxonomickými standardy EU a taxonomickým rámcem.

Zelené dluhopisy: Co jsou, jak vznikají a proč jsou nejlepší investicí do zelené budoucnosti obrázek 13

Zaujaly vás zelené dluhopisy?

Tak tedy získejte udržitelný zisk a podpořte životní prostředí – Investujte do zelených dluhopisů pro ekologicky odpovědné a perspektivní investice.

Předchůdci zelených dluhopisů a související certifikace

Za předchůdce můžeme považovat Kjótský protokol z roku 1997, ve kterém státy slíbily snížení emisí o 5,2 %. Protokol se týkal především 6 plynů.

Klimatické dluhopisy

V roce 2011 byly sestaveny Climate bond standards (organizace Climate Bonds Initiative). Ty se na rozdíl od zelených dluhopisů zaměřují na projekty podporujícími nízkouhlíkové hospodářství. Verze 3 z roku 2019 splňuje také kritéria EU GBS, GBP a další certifikace.

Pařížská dohoda

Pařížská dohoda byla podepsána v roce 2015 a navazuje na Kjótský protokol. Vznikla především kvůli omezení emisí skleníkových plynů. Česká republika se k dohodě přidala v roce 2017.

Taxonomie EU

Taxonomie je klasifikační systém hodnotící ohleduplnost činností a projektů k životnímu prostředí. Jsou zde sepsány aktivity podporující přizpůsobení se změnám klimatu a snížení jejích dopadů. Spadá sem např. výroba biopaliv a energie z obnovitelných zdrojů nebo nízkoemisní doprava.

Vznik prvních zelených dluhopisů

Zelené dluhopisy vznikly v roce 2007. Průkopníky byly rozvojové banky např. Evropská investiční banka a Světová banka, které tak zafinancovali projekty pro obnovitelnou energii.

Principy zelených dluhopisů

Principy zelených dluhopisů (Green Bonds Principles = GBP) vydala společnost ICMA (International Capital Market Association) v roce 2014. V roce 2018 došlo k jejich aktualizaci. Slouží k lepší orientaci eminentů v projektech a ke zjednodušení výběru vhodného projektu.

Podle těchto principů existuje 5 kategorií projektů:

 • zmírňování změny klimatu,
 • adaptace na změnu klimatu,
 • biodiverzita,
 • ochrana přírodních zdrojů,
 • prevence a kontrola znečištění.
Zelené dluhopisy: Co jsou, jak vznikají a proč jsou nejlepší investicí do zelené budoucnosti obrázek 15
Zelené dluhopisy: Co jsou, jak vznikají a proč jsou nejlepší investicí do zelené budoucnosti obrázek 17

GBP se řídí 4 základními složkami:

 • využitím získaných financí,
 • úpravou procesu ověření a rozdělení vhodného projektu,
 • koordinací získaných financí,
 • požadavky na reporting.


Expertním posouzením spolupráce 4 složek s kritérii pro zelené dluhopisy vzniká investorovi záruka environmentální kvality dluhopisů.

Zelené dluhopisy ve světě

Na špičce světového trhu stojí společnosti jako Bank of China, Bank of America nebo Apple. Společnost Apple, s emisemi v hodnotě 1,5 miliardy dolarů, financuje obnovitelné zdroje a akumulaci energie, energeticky ohleduplné projekty nebo budování zelených staveb.

Zelené dluhopisy v EU

Evropský zelený trh rozběhlo v prosinci roku 2016 Polsko s emisemi o objemu 750 milionů eur. V lednu roku 2017 pak přišla Francie s emisemi o objemu 750 milionů a nezvykle dlouhou dobou splatností 22 let.

Podle francouzské banky Credit Agricole CIB zaujal tento dluhopis významnou pozici v historii zelených dluhopisů.

Největším emitentem na evropském trhu je Evropská investiční banka (EIB). Její vydané dluhopisy překročily částku 15 mld eur.

Zelené dluhopisy: Co jsou, jak vznikají a proč jsou nejlepší investicí do zelené budoucnosti obrázek 19
Zelené dluhopisy: Co jsou, jak vznikají a proč jsou nejlepší investicí do zelené budoucnosti obrázek 21

Zelené dluhopisy v ČR

V České republice zájem o zelené dluhopisy z počátku nebyl. Důvodem byl nevelký tuzemský trh a vysoké náklady na vydání. Společnosti tak vydávaly své dluhopisy na zahraničních trzích, které disponovaly mnohem vyšším zájmem.

Vůbec první zelený dluhopis v ČR vydala společnost Raiffeisenbank v roce 2021 o objemu 81 milionů eur. V roce 2024 byl objem zelených dluhopisů společnosti ČSOB 1 miliarda.

Finance chce společnost použít pro refinancování realitních projektů vhodných společností. Takové společnosti dodržují principy ESG (environmental, social, governance) a zároveň strategii ke snižování své uhlíkové stopy.

Mimo bankovním příkladem je například společnost EFG Aquisitions & development, která spadá pod Energy Financial Group (EFG). Během budoucích let plánuje vydat dluhopisy v hodnotě 2 miliard korun. Získané finance poslouží pro rozvoj bioplynových stanic.

Zelené státní dluhopisy

V roce 2020 velmi rychle vzrostl zájem o zelené státní dluhopisy a staly se tak nejžádanější kategorií udržitelných dluhopisů. Zpočátku se zapojily státy jako Německo, Maďarsko nebo Thajsko, později také Velká Británie. Předpokládá se, že vlády finanční prostředky použijí pro účely přechodu k uhlíkové neutralitě.

K tvorbě zelených státních dluhopisů se však váže jeden významný problém. Pro získané finance se nesmí vytvářet samostatné účty pro financování konkrétních cílů projektů. Navíc by veškerá rozhodnutí měli odsouhlasit speciálně volení zástupci. Státu se tak složitě dokládá přesné použité získaných financí.

Státy postupně přicházejí s řadou řešení. Německo emisemi pokrývá už vzniklé výdaje. Naopak Polsko zákonem vytvořilo oddělený účet pouze pro zelené dluhopisy.

Zelené dluhopisy: Co jsou, jak vznikají a proč jsou nejlepší investicí do zelené budoucnosti obrázek 23
Zelené dluhopisy: Co jsou, jak vznikají a proč jsou nejlepší investicí do zelené budoucnosti obrázek 25

Budoucnost zelených dluhopisů

Zájem o ekologii, zelená řešení problémů, projekty a společnosti podporující zlepšení životního prostředí neustále roste.

Zelené dluhopisy se tak stávají žádanou formou kam investovat 2024 jak ze strany eminentů, tak investorů bez rozdílu světového, evropského nebo českého trhu.

Samotné banky také upřednostňují financování ekologických projektů před těmi nezelenými.

Chcete kvalitně investovat bez obav z budoucnosti?

Vyberte si z naší široké nabídky kvalitních dluhopisů.

5 důvodů, proč „ozelenit“ dluhopisy

 • Jako eminent zaujmete nové investory a získáte finance pro své zelené projekty.
 • Jako investor můžete v některých zemích počítat s osvobozením od daní.
 • Zlepšíte svou reputaci a zviditelníte se na trhu.
 • Podpoříte Pařížskou dohodu a udržitelný rozvoj.
 • Přispějete ke zlepšení životního prostředí.
Zelené dluhopisy: Co jsou, jak vznikají a proč jsou nejlepší investicí do zelené budoucnosti obrázek 27
Zelené dluhopisy: Co jsou, jak vznikají a proč jsou nejlepší investicí do zelené budoucnosti obrázek 29

Na co si dát pozor

Výnosnost zelených státních dluhopisů je častokrát nižší. Kompenzuje je však záruka návratnosti v podobě podpory udržitelných projektů. Určitě tak patří mezi vhodné investice v době krize.

Náklady spojené s vydáním jsou často vyšší oproti běžným dluhopisům. Děje se tak kvůli náročnější dokumentaci, práci spojené s externí kontrolou předložených cílů a následným repontingem.

Standardy a kritéria jsou dobrovolné, tudíž je třeba si pohlídat enviromentální kvalitu dluhopisu.

Hledáte výhodné investice, které navíc zlepší vaši finanční situaci?

Pak se přidejte k řadě investorů, kteří se vydali cestou zelených dluhopisů

Růst trhu zelených dluhopisů

V posledních letech trh neustále roste. Historicky první nárůst započal v roce 2013, kdy se přidaly větší korporace. Do konce roku 2015 se trhl naplnil částkou 104 miliard dolarů a v roce 2020 objem přesáhl 1 bilion dolarů.

Na Evropském trhu se čísla rapidně zvýšily. Z celkového počtu vydaných dluhopisů se podíl zelených dluhopisů zvýšil z 9,3 % v roce 2020 na 20,2 % v roce 2021.

Zelené dluhopisy: Co jsou, jak vznikají a proč jsou nejlepší investicí do zelené budoucnosti obrázek 31
Zelené dluhopisy: Co jsou, jak vznikají a proč jsou nejlepší investicí do zelené budoucnosti obrázek 33

Závěr

Zelené dluhopisy se stávají čím dál více aktuálním tématem a žádanou formou dluhopisů, stejně jako investování online. Slouží k financování zelených projektů, které zlepšují životní prostředí.

Jedná se o projekty zmírňující dopady klimatické změny, napomáhající přechodu k uhlíkové neutralitě, řešící obnovitelné zdroje energie nebo přímo působící v krajině.

Nyní, když víte vše o zelených dluhopisech a jejich pozitivním dopadu na životní prostředí

Je načase jednat a investovat s cílem dosáhnout finančních výnosů a podpořit udržitelnost planety