Co je inflace a jak ji jednoduše spočítat

Svět ekonomiky tradičně obchází strašidlo jménem inflace a obavy ze znehodnocení vlastních úspor kvůli ní má snad každý. Ale co je inflace odborně a přesně, jak vzniká, jak se vyčísluje a hlavně jak se s ní jednoduše vypořádat? To vše a ještě mnohem víc se dozvíte v následujících řádcích.

Inflací jsou ohroženy úspory uložené na běžných účtech nebo pod polštářem. Bránit se jí dá pravidelným rozumným investováním. Můžete začít investovat po malých částkách do dluhopisů, se vším vám pomůžeme. 

Co je to tedy inflace

Slovo inflace pochází z latinského výrazu inflatio, což znamená něco jako „nafukování” nebo „nadýmání“. Definovat ji lze několika způsoby:

Co je inflace a jak ji jednoduše spočítat obrázek 1
Co je inflace a jak ji jednoduše spočítat obrázek 3

Dopady inflace

Především je nutné si uvědomit, že inflace je zcela běžný jev a v mírném měřítku ji žádný ekonom nepovažuje za tragédii. Počítají s ní jak centrální banky, tak vládní politika, nezřídka ji dokonce využívají.

Udržet vývoj ekonomiky zcela bez inflace není ani žádoucí, ani možné. Přesto je obecně vnímána silně negativně. Jaké jsou její dopady na obyčejného člověka?

Opatření proti inflaci

Jak již bylo řečeno, ekonomická a měnová politika s inflací standardně pracuje a stát a banky mají různé prostředky, jak ji regulovat – zvyšováním platů a důchodů, regulací úrokových sazeb nebo změnou výše daní. Jak se s ní však může vypořádat běžný a průměrně movitý jednotlivec?

V období inflace se přestává vyplácet šetřit a spořit, daleko lepší se zdá utrácet a zadlužovat se. Zbavit se peněz, jejichž hodnota má klesající prognózu, nebo splácet úrok z půjčky, který se díky inflaci stává nižším, je pouze krátkodobé řešení.

Daleko lepším receptem na ochranu úspor je pravidelné investování, tak se hotovost ošetří před inflací a ještě přinese zisk navíc. 

Co je inflace a jak ji jednoduše spočítat obrázek 5

Když momentálně uvažujete o tom, kam investovat v roce 2024, máte celou řadu možností. Nákup nemovitostí, drahých kovů či dalších cenných komodit představuje solidní zakonzervování financí. Pokud vám jde o rozmnožení peněz, je ideální začít vydělávat na investicích do cenných papírů.

Při tom, jak fungují dluhopisy, můžete při pravidelných splátkách zisku sledovat, jak se vám daří předbíhat inflaci a tomu přizpůsobit své další investiční kroky. Vždy musíte předpokládaný příjem z investice porovnat s aktuální, případně předpokládanou inflací. 

Vytvořte si finanční rezervu do budoucna, se kterou můžete čelit znehodnocení měny

Vybíráme a prověřujeme pro vás dluhopisy nejspolehlivějších emitentů. Investujte s námi.

Co způsobuje inflaci

Příčiny inflace jsou různé, respektive její vznik, stupeň a dobu trvání ovlivňuje celá řada faktorů.

Růst poptávky

S poptávkovou inflací rostou ceny, protože spotřebitelé častěji poptávají určité zboží nebo služby. Když však poptávka převyšuje nabídku a zároveň je plná zaměstnanost – což znamená, že firmy nemohou uspokojit zvýšenou poptávku zvýšením výroby – spotřebitelské ceny rostou. To se děje zejména v období konjunktury.

Růst mezd

Centrální banky reagují na výši mezd, které mají v obdobích klidu a prosperity tendenci růst. Je to ukazatel růstu ekonomiky a ceny zboží a služeb s ním musí držet krok. Z toho důvodu dochází k inflaci i za blahobytu a banky vytvářejí podmínky pro její vznik. Česká republika má tuto cílovou inflaci stanovenou na 2 %.

Růst nákladů výroby

Pokud rostou ceny výrobních faktorů, jako jsou suroviny nebo mzdy a nemzdové náklady práce, zdražuje to výrobní proces mnoha druhů zboží. Firmy proto zvyšují ceny svých výrobků a přenášejí tak dodatečné náklady na spotřebitele.

Svou roli zde může hrát i importovaná inflace. Jak už název napovídá, není způsobena domácí ekonomikou. Příčinou může být například zdražení dovážených surovin – jako při ropné krizi v roce 1973. Tehdy se cena ropy celosvětově zčtyřnásobila.

Množství peněz v oběhu

Inflaci může způsobit stát jednoduše tak, když dopustí, aby v oběhu kolovalo příliš velké množství peněz. Tak například začala v Německu inflace během první světové války. Enormní množství peněz v oběhu způsobilo pokles hodnoty peněz a růst cen. V roce 1923 to nakonec způsobilo extrémní a nevídanou devalvaci měny. 

S tím, že hodnota peněz kolísá a může se propadat, je třeba počítat

S promyšlenou investicí se ale tohoto faktu nemusíte obávat. Vyzkoušejte s malými částkami, že investice do dluhopisů funguje. Nakupte námi prověřené dluhopisy.

Jak se počítá inflace

Aby se jednalo o inflaci, musí jít o plošné a trvalé zvýšení ceny většiny zboží a služeb. Nezpůsobí jí tedy výkyv u jedné exkluzivní položky (např. zdražení olivového oleje kvůli suchem zapříčiněné horší sklizni oliv), přirážky v turistické sezóně nebo pokus jednoho podnikatelského subjektu o rychlejší výdělek. Něco jiného je zdražení energií, to se už promítne prakticky ve všech oblastech života.
Co je inflace a jak ji jednoduše spočítat obrázek 7
Co je inflace a jak ji jednoduše spočítat obrázek 9

Spotřebitelský koš

Protože inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase, její statistické vyjadřování vychází z měření čistých cenových změn. O tom, které ceny se budou porovnávat rozhoduje Český statistický úřad. Ten vytváří tzv. spotřebitelský koš, což je seznam reprezentativních výrobků a služeb (cca 750 položek).

Zahrnuje položky regulované i neregulované a je do něj zařazeno jak potravinářské, tak nepotravinářské zboží a služby všeho druhu. Význam jednotlivých reprezentantů odpovídá jeho podílu v celkové spotřebě domácnosti. 

Sledování cen a určení cenového indexu

Na základě váženého průměru stávajících cen se vytvoří tzv. spotřebitelský cenový index. Právě on je měřítkem průměrné změny cen. Jeho hodnota se porovnává v určitých časových obdobích a jeho rozdíl prozradí výši inflace. Pro větší přesnost využívají odborníci k výpočtu ještě index cen výrobců a deflátor hrubého národního produktu.
Co je inflace a jak ji jednoduše spočítat obrázek 11
Co je inflace a jak ji jednoduše spočítat obrázek 13

Výpočet míry inflace

Indexem vyjádřený cenový rozdíl se vyjádří procentuálně, přičemž jako základ 100 % se bere výchozí původní stav (starší měření). Míra inflace se uvádí v procentech, podobně jako úroky půjček nebo výnosy investic. Každý, kdo ví, co je to úrok, se snadno zorientuje a spočítá si, jak moc inflace sníží jeho investiční zisk, případně fakticky sníží splátky dluhu.

Snadné počítání díky procentům není jedinou výhodou dluhopisů. Existují druhy dluhopisů emitované přímo jako protiinflační. Jsou příkladem opatrné investice, která pouze chrání před ztrátou.

Z nabídky námi ověřených dluhopisů si můžete vybrat dluhopisy s různě vysokým úrokem podle toho, co od své investice očekáváte

Jsme připraveni vyhovět vašim potřebám, obraťte se na nás

Čistá inflace

Ekonomické zákonitosti a výpočty jsou mnohem složitější, než se předkládá laikům ve zjednodušujících vysvětleních. Změny cen a proměňování hodnoty peněz jsou ovlivňovány mnoha okolnostmi a zásahy státu či intervence bank se na nich výrazně podílejí.

Protože mnoho ekonomických expertů adoruje tržní hospodářství a neviditelnou ruku trhu, vymysleli pojem čistá inflace, která má vyčíslit takovou inflaci, jaká je bez státní regulace.

Zahrnutí pouze spotřebitelských cen

Čistá inflace se vypočítává z neúplného spotřebního koše, z něhož se vyloučí všechny regulované položky (ty, o jejichž výši rozhoduje stát, jsou to například elektřina, plyn, dálniční známky, taxislužby, poštovní známky, poštovní poukázky) a položky ovlivňované jinými administrativními opatřeními.

Vyloučení výrobních cen a eliminace sezónních výkyvů

Při čisté inflaci by na ceny výrobků neměly mít vliv nepřímé daně nebo rušení dotací. Jedná se prostě pouze o zdražení jako výsledek spontánního hospodářského vývoje zevnitř, nikoliv zvenku. 

Měření spotřebitelského koše

Samotné číselné stanovení a vyjádření pomocí procent je stejné. Čistá inflace je obvykle o něco vyšší než inflace určená bez vyloučení některých položek. Neprojevují se v ní snaha státu o zmírnění důsledků inflace nebo její zpomalení.

Při ošetření úspor soukromých subjektů není zvlášť podstatné, která inflace se bere v potaz. Nejdůležitější je porovnání jejího procentuálního vyjádření s předpokládaným výnosem z investice, přičemž nelze zapomínat na to, že některé zisky z investic podléhají zdanění. Výjimku představují např. zelené dluhopisy, takže konečný zisk z nich je vyšší.

Stupně inflace

Podle toho, jak rychle ceny rostou, se dělí inflace na jednotlivé stupně:

Mírná inflace

Jde o inflaci v jednotkách procent, říká se jí také plíživá. Je nenápadná a spotřebitelé ji zpočátku ani nemusí zaregistrovat.

Galopující inflace

Představuje zvyšování cen v řádově desítkách až stovkách procent. Říká se jí také pádivá neboli cválající a je předzvěstí závažných hospodářských problémů.

Hyperinflace

Jedná se o naprosté znehodnocení peněz, kdy ceny rostou v tisících procent. Dochází k ní v dobách válek, pandemií nebo jiných nečekaných závažných událostí. Spotřebitele poškozuje totálně a vyžaduje radikální řešení.

Deflace

Je vlastně inflace s opačným znaménkem, protože představuje situaci, kdy ceny klesají a kupní síla roste. Spotřebiteli se zdá sympatická, ale má také negativní důsledky např. v podobě zvýšení reálné hodnoty dluhů.

Stagflace

Jde o svého druhu ekonomickou slepou uličku, kdy stagnuje ekonomika, je velká nezaměstnanost a relativně vysoká míra inflace. Pro ekonomy a politiky představuje výzvu, protože její řešení není nikdy jednoduché.

Ekonomika bez inflace neexistuje - nebojte se jí

Peníze jako pomocný prostředek směny svou hodnotu mění v závislosti na mnoha skutečnostech ve světě ekonomiky. Že při jejich používání kupní síla často klesá, je jevem poměrně častým.

Působení inflace lze ale téměř vždy ošetřit investováním, přičemž rozrůznění investičního portfolia je jednou z nejhlavnějších podmínek pro eliminaci ztrát.

Co je inflace a jak ji jednoduše spočítat obrázek 15

Pokud nechcete nechat své peníze znehodnotit inflací, zařaďte mezi své investice některé z námi vybraných dluhopisů

Jejich výnos pečlivě porovnáváme s inflací a doporučujeme vám jen ty nejvýhodnější.