Jak fungují dluhopisy: Průvodce světem dluhopisů

Máte dostatečně jasnou představu o tom, jak fungují dluhopisy? Ať jste začínající investor nebo osoba již pravidelně investující, určitě vám bylo doporučeno, že dluhopisy by neměly ve vašem investičním portfoliu chybět. Ale v čem spočívá jejich síla a čím se odlišují od ostatních cenných papírů, popř. dalších investičních příležitostí? Právě to se dozvíte v našem článku.

Dluhopisy jsou opravdu solidním prostředkem pro zúročení úspor. My jsme pro vás vybrali takové, jejichž kombinací snížíte riziko ztráty na minimum a budete moci nechat své peníze vydělávat. Prohlédněte si náš přehled.

Co jsou dluhopisy a jak fungují

Nejprve si uděláme jasno v základním názvosloví – kromě ryze českého označení dluhopis se můžete setkat s výrazy obligace nebo bondy. Jedná se ale stále o to samé, i když v rámci této velké skupiny lze vyčlenit různé druhy dluhopisů.

Dluhopisy (podobně jako akcie nebo podílové listy) jsou druhem cenných papírů. Jejich zakoupením dá investor emitentovi (tomu, kdo dluhopis vydává) k dispozici finanční částku a za odměnu obdrží určitý finanční bonus.

Poskytnuté částce se říká jistina a vydělané peníze jsou vlastně úroky, které se označují také pojmem kupón.

Jak fungují dluhopisy: Průvodce světem dluhopisů obrázek 1
Jak fungují dluhopisy: Průvodce světem dluhopisů obrázek 3

Hlavní výhodou dluhopisů je, že

 1. výše jejich výnosu je procentuálně stanovena předem a neodvíjí se až od aktuálního hospodaření emitenta
 2. kupóny jsou vypláceny pravidelně v ročních intervalech po celou dobu splatnosti dluhopisu
 3. mají hodnotu samy o sobě, dají se prodávat a dědit.


Obecně můžeme označit dluhopisy jako klidnou sílu, která dovede zdárně přestát nečekané výkyvy a turbulence finančního trhu. Nepředstavují prostředek zázračně rychlého zbohatnutí, ale ani riziko raketového pádu – zkrátka dokonalý příklad investice v době krize.

Nyní se pojďme na vlastnosti dluhopisů podívat podrobněji:

Emitenti dluhopisů

Soukromé a státní subjekty využívají formu financování pomocí dluhopisů velmi často a rády, protože je to pro ně jednodušší a výhodnější než získávat peníze od bank. Dělají to tak státy, obce i soukromé společnosti, proto rozlišujeme:

 • státní dluhopisy
 • komunální neboli municipální dluhopisy
 • korporátní (podnikové dluhopisy)

Úroková sazba

Jde o procentuální vyjádření předpokládaného zisku, toho, co zakoupením vyděláte. Absolutní částka se vypočítá z výše jistiny, z množství investovaných peněz.

De facto se můžete setkat s různými čísly od 0,5 po 20 % , ale platí zde jednoznačně pravidlo zlaté střední cesty. Příliš nízké úročení je sice bezpečné, ale protože sotva (pokud vůbec) pokryje inflaci, nedá se o něm mluvit jako o investici. Bondy se sazbou atakující či dokonce překračující hranici 20 % jsou naopak rizikové s velmi nízkou pravděpodobností návratnosti investice. Optimální je sazba mezi 10 a 15 %.

Úroková sazba se netýká jen výnosů, ovlivňuje totiž cenu dluhopisu při nákupu. Platí, že čím je sazba nižší, tím je dluhopis dražší. Můžete se ale setkat také s obligací s tzv. nulovým kupónem, kde odpadá pravidelné vyplácení bonusů. Takové obligace jsou naopak mimořádně levné, při splacení jistiny však věřitel obdrží více, než investoval. Jiným případem je proměnlivý (variabilní) kupón, který se mění v závislosti na různých činitelích (většinou aktivitách ČNB)..

Doba splatnosti

Podobně jako procenta zisku je doba životnosti dluhopisu předem pevně daná. Po jejím uplynutí je jistina cenného papíru zralá na splacení, proto se někdy hovoří o maturitě dluhopisů. Pohybuje se v řádu let a lze najít dluhopisy krátkodobé (do 3 let), střednědobé (4 – 10 let) a dlouhodobé (10- 15 let). V ČR je stanoven strop 50 let.

Aby toho nebylo málo, existují také věčné dluhopisy (tzv. konzoly), které mohou vyplácet kupón “do nekonečna”. Z pohledu investora je třeba být obezřetný v případě vypověditelných dluhopisů, u nichž má emitent možnost splatit jistinu před dobou splatnosti a tím připravit investora o část kupónu. Samotný věřitel může své dluhopisy odprodat kdykoli před maturitou (mělo by to ale být alespoň po třech letech držení kvůli zdanění příjmů), pokud se mu podaří sehnat kupce.

Výnosy z dluhopisů

Pravidelné roční nebo půlroční vyplácení úroku je nejpříjemnější záležitost spojená s dluhopisy – a také rys, kterým se od ostatních cenných papírů liší. Emitent pravidelně odvádí kupón ve výši smluvené úrokové sazby, obvykle však zdaněný 15 %. Výjimku ze zdanění činí státní dluhopisy nebo některé podnikové, které mají co dočinění s ekologií. Pokud emitent nesídlí v ČR, je povinnost danit na věřiteli.

I když absolutní zisk z kupónů je různě krácen (nejvíc z něho ukusuje inflace), pořád se tato investice vyplatí, protože nechat peníze na účtu znamená vždy pouze ztrátu a nic jiného.

Sekundární trh

Dluhopisy lze získat přímo od emitenta nebo nějakého prostředníka (v případě státních je to ČNB, v případě korporátních Burza cenných papírů, RM systém nebo – což je obzvlášť vhodné pro drobné investory – různé investiční fondy a společnosti, které vyhodnocují pro své klienty co možná nejlepší dluhopisy).

Již vydané a odprodané emise se mohou dále obchodovat a právě k tomu slouží sekundární trh. Oceňování dluhopisů a jejich odprodej je svého druhu ekonomická alchymie a rozhodně se vyplatí dát zde na rady vystudovaného ekonoma, který vidí mezi řádky.

Rizika dluhopisů

Ve světě ekonomiky není bez rizika vůbec nic, protože předjímání vývoje se více či méně vždy podobá věštění z křišťálové koule a vzdělání, zkušenosti a intuice mají proti sobě silného protivníka v podobě nečekaných zvratů nebo nepravděpodobných událostí. Zahýbat trhem může všechno – od přírodní katastrofy po změnu politiky nebo obecného vkusu.

Co z toho negativně ovlivňuje dluhopisy a výnos z nich? 

 • Teoreticky se může stát, že emitent (společnost nebo stát) prostě zkrachuje a nebude schopen vyplatit nejen kupóny, ale také celkovou jistinu. K tomuto scénáři, který nikdo nechce a kterého se každý obává, dochází ale jen výjimečně.
 • I když vše půjde podle plánu a závazků ve smlouvě, obligace nakonec nevydělá, protože během doby její existence výrazně stoupne inflace.
 • Zisk se zmenšuje kvůli vstupním poplatkům a zdanění.
 • Zisk je ve srovnání např. s akciemi výrazně menší, i když kompenzací je nižší rizikovost.
 • V případě akutní potřeby prodeje dluhopisů může být problém sehnat solventního zájemce.

S vědomím všech rizik můžeme zodpovědně říci

Že u nás najdete dluhopisy seriózních společností, u nichž je pravděpodobnost včasného splácení velmi vysoká. Investujte na základě našeho doporučení.

Obligace pod lupou aneb Jak se dluhopisy dělí?

Vlastnosti bondů uvedené v předchozí sekci dávají prostor ke vzniku relativně velkého množství různých typů. Podívejme se na ty nejčastější:

Státní dluhopisy

Emise vydávané státem popř. obcemi poskytují jistotu návratnosti investice a vyplácení kupónů. Jsou sice bezpečné, ale nevydělávají, protože jejich výnos se pohybuje mezi 0, 5 - 3 %, takže nestačí ani pokrýt inflaci a nic na tom nemění ani fakt, že jsou osvobozeny od zdanění.

Protiinflační dluhopisy

Jejich cílem je ochránit finance věřitelů před inflací, což v době vysoké inflace není málo. Vydává je pro tento speciální úkol obvykle stát a jsou solidním konzervováním investorových financí, zisk navíc sice nepřinášejí, ale v portfoliu své místo mají.

Konvertibilní dluhopisy

Dají se přeměnit za příslušný počet standardních podílů (akcií) emitenta podle předem smluveného konverzního poměr. K této směně dochází v době splatnosti dluhopisu, kdy se investor rozhoduje, zda pro něj bude výhodnější výplata jistiny nebo náhrada v podobě akcií.

Podnikové dluhopisy

Obligace firem neboli korporátní dluhopisy jsou cenné papíry, které jsou investorovi schopné přinést navíc slušnou částku. Pravidlo úspěchu je řádné prověření bonity emitenta, historie jeho podnikání a prosperity jeho oboru. Samozřejmostí je také nevsadit vše na jednu kartu, tzn. neinvestovat veškerý kapitál do stejných obligací.

High yield dluhopisy

Tento typ bondů existuje zřejmě hlavně proto, aby nalákal nezkušené investory. Zaujmou vysokým úročením (přes 20 %), ale pravděpodobnost splacení a návratnosti peněz je mizivá. Proto se jim říká junk bonds nebo také prašivé obligace. Emituje je soukromé subjekty pochybné povahy, ale také státy s nestabilní politickou a ekonomickou situací.

Korunové dluhopisy

Opravdu se jedná o dluhopisy v ceně 1 Kč, která byla stanovena proto, aby se ze zanedbatelných výnosů (pod 1 Kč) nemusela platit daň. Protože investor mohl zakoupit korunových dluhopisů velké množství, docházelo k dańovým únikům. Proto je v nabídce kam investovat 2024 již nenajdete.

Zelené dluhopisy

Jsou to dluhopisy firem svou činností podporujících udržitelný rozvoj. Sympatické u nich je, že se výnosy nedaní, a dá se říct, že mají zelenou, protože ochrana životního prostředí je důležitá.

Mezi obligacemi se najdou lepší i horší

V naší nabídce najdete výběr toho nejlepšího, co jsme pro vás na trhu objevili. Vybírejte mezi nimi do svého portfolia, ať vaše úspory neztrácejí hodnotu.

Investice do dluhopisů v ČR

Investor v České republice může získat cenné papíry buď “osobně” od jednotlivých emitentů nebo na veřejném trhu, který představuje Burza cenných papírů v Praze. Obyčejný drobný investor dělá nejlépe, když si nechá poradit a investujte s pomocí nějakého podílového fondu nebo investiční společnosti. I když jsou jejich služby zpoplatněny, budete mít jistotu, že nenaletíte nějakému podvodníkovi a že kupujete seriózně oceněné obligace. Dobrá zpráva je, že všechno může jít hladce online.

Stanovte si investiční cíl

Než se stanete investorem, odpovězte si na následující otázky:

 1. Potřebuji získat rychle peníze navíc, nebo chci pouze zabránit ztrátě hodnoty svých úspor?
 2. Na jak dlouho se mohu obejít bez investované částky?
 3. Jaké riziko jsem ochoten unést?
Jak fungují dluhopisy: Průvodce světem dluhopisů obrázek 5
Jak fungují dluhopisy: Průvodce světem dluhopisů obrázek 7

Porovnejte dostupné emise dluhopisů

Na základě svých odpovědí vyberte z aktuálních dluhopisů ty, které vám vyhovují dobou splatnosti, výnosností, mírou rizika a dalšími vlastnostmi. Vytvořte užší okruh favoritů a s pomocí veřejných informací pozorně prozkoumejte emitentovu situaci.

Diverzifikujte své portfolio

Že je rozrůznění investičného portfolia prvním bodem desatera každého investora, není třeba zdůrazňovat. Nikdo by snad nebyl tak bláhový, aby všechny prostředky svěřil jednomu podniku či typu investice.

Na druhou stranu dluhopisy představují tak rozmanitou skupinu cenných papírů, že ke zmírnění riziky ztráty stačí provést diverzifikaci mezi nimi.

Jestli přemýšlíte, kam investovat milion, na dluhopisy lze vsadit bez obav. Stačí jej rozložit mezi 15 – 20 různě koncipovaných dluhopisů. Každá jednotlivá jistina nebude závratně vysoká, ale součet všech výnosů bude příjemný, a to i v případě dílčího neúspěchu.

Jak fungují dluhopisy: Průvodce světem dluhopisů obrázek 9
Jak fungují dluhopisy: Průvodce světem dluhopisů obrázek 11

Hlídejte a aktualizujte své investice

Každý miliardář vám řekne, že čím více peněz, tím více starostí. Nemůžete si myslet, že stačí peníze někam vložit a pak pasivně čekat, jak to dopadne. Je třeba sledovat vývoj trhu a změny úrokových sazeb a včas reagovat. Právě proto je dobré udržovat kontakt s profesionály.

Z naší nabídky dluhopisů si můžete vytvořit dokonalé investiční portfolio, které bude přinášet pravidelný výnos

Jeho stav budete mít dokonale pod dohledem. Nakupte dluhopisy u nás

Co je to durace

Jedním z ukazatelů, který je třeba sledovat po realizované investici, je tzv. durace. Tato veličina poměrně přesně pomáhá určit změnu ceny dluhopisu v závislosti na změně tržních podmínek (především úrokových sazeb a dopadů inflace).

Durace je průměrná doba splatnosti dluhopisu a laicky řečeno vyjadřuje dobu, za kterou se dluhopis se svými výnosy začíná vyplácet. Čím je durace vyšší (čím později se dluhopis začne vyplácet), tím je cenný papír k různým tržním výkyvům citlivější.

Výpočet durace

V určení výsledné durace hrají roli tři faktory – doba splatnosti, peněžní toky a výnosnost. Výpočet durace je potom vážený průměr dob jednotlivých kupónových plateb, kde vahami jsou jednotlivé diskontované kuponové platby.Na laika to působí složitě a skutečně to složité je, zvláště pokud nemá rád čísla.

Využití durace při investování do dluhopisů

Durace se využívá při tvorbě diverzifikovaného portfolia, aby se tzv. imunizovalo. Źádoucí nižší duraci mají krátkodobé dluhopisy s vyšší kupónovou platbou, které ale jsou poněkud rizikovější. Nejvyšší duraci mají dluhopisy s nulovým kupónem, u nichž je rovna době splatnosti. Rozumnou kombinací dluhopisů s odlišnými duracemi dosáhne investor žádoucí rovnováhy.

Co je crowdfunding

Jde o způsob financování, při kterém se relativně vysoký počet osob malými částkami skladá na nějaký projekt, popř. více projektů, Může být dárcovský, ale pokud se chápe jako investiční, jedná se vlastně o formu dluhopisů.

V současnosti existuje několik crowdfundingových platforem (GoFundMe, Kickstarter), které jsou chápány jako skvělá příležitost pro zahájení podnikání.

Jak fungují dluhopisy: Průvodce světem dluhopisů obrázek 13
Jak fungují dluhopisy: Průvodce světem dluhopisů obrázek 15

Chvála dluhopisu

Doufáme, že se nám podařilo prokázat, že dluhopisy představují ve světě investic seriózní příležitost s přijatelnými riziky a stabilním výnosem.

Vyberou si mezi nimi jak opatrní konzervativní investoři, tak věřitelé ochotní mírně riskovat za příslibem vyššího výnosu.

Nechat peníze ležet ladem na běžném účtu je stejné jako je vědomě po částech zahazovat

Zařiďte, ať raději přinášejí zisk. Vyberte z naší nabídky těch nejlepších dluhopisů, které jsou momentálně na trhu dispozici. Investujte do dluhopisů.