Krátkodobá splatnost dluhopisu: Jaký má význam a rozdíly mezi dalšímy typy dluhopisů

Dluhopisy představují pro investory oblíbený druh cenného papíru, a proto se lze na trhu setkat s mnoha druhy, aby si každý mohl vybrat podle svých preferencí a potřeb. Dvě nejzákladnější vlastnosti jsou míra rizika a splatnost. Co znamená krátkodobá splatnost dluhopisu a proč je dobré do něj investovat?

Krátkodobá investice značí, že svůj vklad brzy získáte zpět. Je ideální příležitostí na vyzkoušení pro začínající investory. Zkuste začít vložením malé částky do našich dluhopisů. 

Krátkodobá splatnost dluhopisu - co to je (a čím se vyznačuje)

Slova krátký a dlouhý jsou v běžném jazyce pojmy poněkud subjektivní, pojďme si je tedy v rámci světa financí a investic definovat. Splatnost dluhopisu lze označit za krátkou tehdy, pokud je menší nebo v hraničním případě rovna délce jednoho kalendářního roku.

Jako splatnost se pak nazývá doba, za kterou dostane věřitel vyplacen celý svůj vklad, který do dluhopisu vložil, a také příslušný úrok neboli kupón. Termín splatnosti je stanoven konkrétním datem již v den nákupu cenného papíru.

Krátkodobá splatnost dluhopisu: Jaký má význam a rozdíly mezi dalšímy typy dluhopisů obrázek 1
Krátkodobá splatnost dluhopisu: Jaký má význam a rozdíly mezi dalšímy typy dluhopisů obrázek 3

Krátká doba trvání investice dělá z bondů ioptimální prostředek k investici v době krize. Recese či laicky řečeno hubené roky s sebou přináší inflaci, jev, kterého se obává každý, kdo má na účtu právě něco naspořeno.. Co je inflace a že snižuje faktickou hodnotu peněz, je věc poměrně známá.

Pro boj s ní je ale důležité znát měřítko, jakým roste, a to se standardně uvádí s kvartálními, půlročními nebo ročními intervaly. Úplně stejně se postupuje i v predikcích.

Co může být rozumnějšího, než investovat do krátkodobého dluhopisu, jehož úrok mírně převyšuje předpovězenou míru inflace pro aktuální období?

Krátký časový úsek u investic zásadně eliminuje rizika neúspěchu, je pro něj snazší vytvořit úspěšnou prognózu. Přesto se ale může stát, že selže emitent, když nečekané turbulence způsobí, že nebude schopen vyplácet a dostát svým závazkům vůči věřitelům – kreditní riziko.

Druhou možností nepříznivého vývoje je tzv. úrokové riziko – změny tržních úrokových sazeb a jejich dopadů na zisk, v nichž může mít pochopitelně prsty nečekaně vyšší inflace.

Krátkodobá splatnost dluhopisu: Jaký má význam a rozdíly mezi dalšímy typy dluhopisů obrázek 5

Obohaťte své investiční portfolio o dluhopisy s krátkodobou platností

Představují okamžitý zisk s rizikem téměř nulovým. Na stránkách Nejlepší dluhopisy najdete jen bondy od prověřených emitentů. Vybírejte bez obav 

Výhody krátkodobých dluhopisů

Investicí do dluhopisů bude hodnota peněz ochráněna a celková částka se ještě o něco sympaticky zvýší, obzvlášť pokud se rozhodnete pro korporátní dluhopisy, které na rozdíl od státních dluhopisů nabízejí výnos vyšší než je aktuální inflační ukazatel. Jaké jsou výhody jejich krátkodobé varianty?

Nižší riziko

Je u nich daleko menší pravděpodobnost, že emitent dostojí všem svým závazkům a celou jistinu i s kupónem včas splatí. Riziko je nižší dokonce i v případě tzv, podřízeného dluhopisu.

Likvidita

Protože peníze nejsou vázány na dlouhou dobu, můžete v případě potřeby dluhopis odprodat daleko snadněji než kterýkoliv jiný cenný papír.

Vhodné pro krátkodobé cíle

Víte, že v příštím roce vás čekají větší výdaje, ale peníze máte naspořené již nyní? Skvělá možnost, jak je ještě využít, než se s nimi definitivně rozloučíte, je investovat pouze na jeden rok.

Pravidelné příjmy

Vzhledem k tomu, že celá transakce je vyřízena za rok, vyplácejí u krátkodobých dluhopisů emitenti úrok měsíčně. Takové přilepšení je velmi příjemná záležitost.

Jednoduchá investice

Nemusíte se zrovna topit v penězích nebo mít hluboké ekonomické znalosti. Stačí investovat pár tisíc pomocí několika kliknutí, žádné složité administrativní úkony neočekávejte.

Snadná sledovatelnost

Devizou solidních emitentů je transparentnost, takže věřitelé na stránkách mohou velmi snadno zjistit, jak to s jejich investicí vypadá. Nejlepším důkazem, že je vše v pořádku, je pravidelná výplata kupónu.

Investujte krátkodobě a každý rok zvolte společnost

Jejíž obor podnikání je právě nejperspektivnější. Emitenty pro vás pečlivě vybíráme, rádi vám nabízíme ty nejspolehlivější. Vybírejte, u nás je z čeho 

Rozdíly mezi dluhopisy podle jejich data splatnosti

Dluhopisy se mezi sebou různí v mnoha aspektech, doba splatnosti je jedním z nich. Je to jednak proto, aby byly naplněny specifické potřeby emitentů, jednak proto, že různí věřitelé přistupují k investování odlišně a investují za různými účely

Střednědobé dluhopisy

Jde o dluhopisy s dobou splatnosti od jednoho roku do deseti let. Jsou hojně využívány jak korporacemi, tak státy. Zatímco ty státní jsou koncipovány víceméně pouze jako protiinflační, firemní nabízejí zajímavé výnosy. Úměrně s tím, jak stoupá jejich výnosnost, roste také rizikovost, neboť s každým rokem stoupá nejistota, zda na trhu vydrží tytéž podmínky, se kterými emitent počítá.

Dlouhodobé dluhopisy

Mívají splatnost od deseti let výše, přičemž horní hranice není teoreticky nijak omezena. Investovat do nich se tedy hodí, pokud víte, že výplatu jistiny nebudete dlouho potřebovat. Co se rizikovosti týče, je ještě o něco vyšší než u střednědobého horizontu, ale v případě, že všechno půjde dobře, představují velmi zajímavý výnos.

Perpetuální dluhopisy (neboli perpetuity)

Tyto dluhopisy nemají stanovenou dobu splatnosti a počítá se u nich pouze s výplatou kuponu. U ní se předpokládá tak dlouhé trvání, aby se věřiteli investice vyplatila. Z podstaty věci jsou vysoce rizikové a obvykle se k nim uchylují státy v době ekonomické krize.

Jedinou nevýhodou dluhopisů d krátkodobou splatností je fakt

Že je s nimi více práce – investor se musí každým rokem znovu rozhodovat, jak své finance zúročí. Minimální riziko a stabilní příjem však za trochu té námahy stojí. My vám předložíme seznam prověřených dluhopisů s podrobnými informacemi o emitentech. Investujte teď, s námi je to hračka 

Jak se dají získat dluhopisy s krátkodobou splatností

V době internetu a online transakcí je to snadnější než kdykoliv předtím.

Zkoumání dostupných možností

Teoreticky lze získat dluhopisy na burze cenných papírů, přímo od emitenta nebo využít služeb profesionálů, kteří trh s dluhopisy pečlivě sledují a jednotlivé dluhopisy klasifikují.

Rozbor investičního cíle

Před investicí je nezbytné zvážit, zda uvedené podmínky a slibovaný výnos odpovídají tomu, co od investice očekáváte.

Výběr vhodných dluhopisů

Aby bylo dosaženo optimálního výsledku, je vhodné nabídky dluhopisů porovnat a vybrat si tu nejlepší. K tomu slouží přehledy finančních společností specializujích se na dluhopisy a další online investiční platformy.

Dokončení nákupu

Ať zvolíte cokoliv,online investice je rychlá, nekomplikovaná a bezpečná. Solidní firmy obvykle nepřipočítávají žádné příplatky.

Přesvědčte se na našich stránkách, jak rychle může celá transakce proběhnout

Připravili jsme k vašemu uvážení několik desítek dluhopisů, stačí si vybrat 

Výnos z krátkodobých dluhopisů

Opticky se může zisk z krátce investovaných peněz nízký. Pravidelným rozumným investováním lze však z dluhopisů s krátkou dobou splatnosti vygenerovat solidní zisk srovnatelný s těmi nejlukrativnějšími investicemu. Zároveň u nich lze pohotově reagovat na výkyvy trhu.

Krátkodobá splatnost dluhopisu: Jaký má význam a rozdíly mezi dalšímy typy dluhopisů obrázek 7

Pravidelnost, vytrvalost ruku v ruce s rozmyslem se vyplácejí

Pomůžeme vám v tom, aby vaše peníze byly vždy na správném místě. Investujte do našich dluhopisů