Jak spořit dětem: Kdy začít a jaké vybrat nejlepší spoření pro děti

Kromě dobré výchovy a vzdělání se jako rodiče snažíme dětem zajistit také finance pro ulehčení jejich začátků samostatného života. V našem článku vám představíme způsoby, jak spořit dětem.

Pokud chcete zajistit dětem kvalitní finanční budoucnost, využijte k tomu naši nabídku dluhopisů.

Proč začít spořit dětem?

Studium vysoké školy, financování soukromé školy, začátky samostatného bydlení nebo vklad pro hypotéku budou velká finanční zátěž pro začínajícího dospělého člověka.

Pro tyto i další situace vaše děti ocení finance, které jim naspoříte. Současný stav trhu navíc nabádá do investice v době krize.

Jak spořit dětem: Kdy začít a jaké vybrat nejlepší spoření pro děti obrázek 1
Jak spořit dětem: Kdy začít a jaké vybrat nejlepší spoření pro děti obrázek 3

Finanční gramotnost

Kromě financí jim také usnadníte život výukou finanční gramotnosti. Pomocí například Junior spořících nebo běžných účtů se vaše dítě může již od začátku učit pracovat s penězi.

Ulehčete dětem vstup do života a začněte je vzdělávat již nyní

Zapojte je do výběru a správy dluhopisů.

Kdy nejlépe začít spořit dětem

Čím dřív začnete, tím více peněz dětem naspoříte. Na druhou stranu spoření nyní komplikuje vysoká inflace a tomu je potřeba přizpůsobit výběr typu spoření.

Jak spořit dětem: Kdy začít a jaké vybrat nejlepší spoření pro děti obrázek 5
Jak spořit dětem: Kdy začít a jaké vybrat nejlepší spoření pro děti obrázek 7

Dlouhodobé spoření

Dlouhodobé spoření dokáže i z malých částek vytvořit zajímavé peněžní sumy. Jednou třeba bude vaše dítě řešit, kam investovat milion. Velmi výhodné je tzv. složené úročení, při kterém se zhodnocují i připsané úroky.

Srovnání spoření pro děti

Při výběru spořící formy pro dítě máte na výběr z širokého spektra možností, navíc podpořeného aktuálními trendy kam investovat 2024. Možnosti se liší úrokovou sazbou, délkou spoření nebo příspěvkem státu.

Spořící účet pro děti

Jedná se o základní typ spoření a hodí se pro pravidelné i jednorázové vklady. K účtu má přístup kromě rodiče i dítě. Jeho výhodou je často zvýhodněná sazba. Pro spořící účty a termínované vklady platí zhodnocení dle repo sazby ČNB.

Ta se nyní pohybuje na 7 %. Bankám tak umožňuje nabízet úroky kolem 5 %. Avšak repo sazba silně kolísá. V nedávné době se její hodnota pohybovala pod 1 %. Vzhledem k současné vysoké inflaci se tak spořící účty příliš nedoporučují.

Junior účet s výhodami

Některé banky nabízí Junior spořící účty, které jsou určeny dětem do 18 let. Účet vlastní děti a rodiče jsou na něm pouze disponenty. Přístup a přehled o pohybech má tudíž dítě i rodič. Vedení účtů bývá u většiny bank zdarma. Pravidla a podmínky příchozích a odchozích plateb se u různých bank liší.

K Junior spořícím účtům se pak často váží běžné Junior, nebo studentské účty.

Doplňkové penzijní spoření pro děti

Na penzi mohou svým dětem spořit již rodiče. Na penzijní spoření přispívá pravidelně stát do výše 2769 Kč/rok při vložení 1000 Kč/měsíc. Celkové zhodnocení se pak odvíjí od vybrané investiční strategie.

Státní příspěvky zůstanou na účtu pouze pokud se účet zruší až v důchodovém věku dítěte, nebo po dovršení 60 let. Zruší-li se účet dříve, dojde ke ztrátě státních příspěvků, ale výnosy získané z příspěvků na účtu zůstanou. Až 1/3 naspořených peněz si dítě může vybrat již v 18 letech.

Chcete zvolit jistou formu financování budoucnosti vašich dětí?

Zkuste nás a naší nabídku nejlepších dluhopisů.

Zlato a cenné kovy

Pokud jsou pro vás účty, fondy a investice příliš abstraktní můžete zvolit hmotnější formu. Investovat můžete do zlata nebo drahých kovů. Netradiční podobou investičního zlata může být třeba zlatý dukát.

Podílové fondy

Podílové fondy s sebou nesou řadu výhod:

 • Patří k výnosnějším typům spoření.
 • Jsou vhodné pro spoření pravidelných menších částek.
 • Mají výbornou likviditu.
 • I malá částka vám umožní vlastnit větší množství akcií, dluhopisů nebo cenných papírů.
 • Máte možnost výběru z širokého spektra fondů.
 • Po 18 narozeninách dítěte peníze můžete vybrat a libovolně použít.


Na druhou stranu během let místy dochází ke snížení hodnoty držených podílových listů. Při delším spoření na 8 a více let vyberte variantu smíšených nebo akciových fondů.

Jak spořit dětem: Kdy začít a jaké vybrat nejlepší spoření pro děti obrázek 9

Další možnosti spoření

Kromě zmíněného můžete k dlouhodobému získání financí užít investici do nemovitostní, akcií nebo vybírat mezi druhy dluhopisů.

Zaujali vás dluhopisy? Vyzkoušejte například korporátní dluhopisy u nás a objevte možnosti stabilního růstu a zisků. Nechte své peníze pracovat efektivně a s jistotou s naší nabídkou kvalitních korporátních dluhopisů

Stavební spoření pro děti

Jedná se o nejběžnější typ spoření pro děti. Stavební spoření je vedené na rodné číslo dítěte, které je při zakládání doloženo rodným listem. Dítě jako jediné může disponovat uloženými penězi, avšak až po dosažení plnoletosti. Založit stavební spoření mohou kromě rodičů i prarodiče, pokud získají plnou moc zákonného zástupce dítěte. Peníze na spoření může posílat kdokoli pravidelnými platbami i jednorázově.

Toto spoření se uzavírá na dobu 6 let. Pokud potřebujete spoření ukončit před uplynutím vázací doby, je nutné získat povolení opatrovnického soudu, o které může zažádat zákonný zástupce.

Výhody stavebního spoření

 • Zaručený úrok je 1 %/rok s aktuálním navýšením až na 3 %.
 • Většinou má úrok vyšší hodnotu než na běžných spořících účtech.
 • K vašemu vkladu se přičítá státní podpora v hodnotě 10 % vašeho vkladu/rok, avšak pouze do maximální hodnoty 2000 Kč/rok a pouze na jedno spoření na jedince.
 • Jedná se o velmi bezpečnou formu, která je navíc pojištěna do výše 100 000 eur.
 • Požadovanou částku lze na účet vložit naráz ji při sjednání.
 • Po uplynutí 6 let lze peníze volně použít bez omezení účelu.
 • Ve střednědobém horizontu nabízí stabilní zhodnocení.


Začněte pro děti získávat finance co nejdříve, abyste jim v budoucnu mohli předat co největší obnos.

Jak spořit dětem: Kdy začít a jaké vybrat nejlepší spoření pro děti obrázek 11
Jak spořit dětem: Kdy začít a jaké vybrat nejlepší spoření pro děti obrázek 13

Nevýhody stavebního spoření

 • Úrok je garantovaný pouze do výše 1 %/rok. 15 % daň uvedena nebývá.
 • Stanovené podmínky (úroky a poplatky) se mohou i přes podepsání v průběhu let měnit. V minulosti stát přispíval 25 %, poté 15 % a dnes pouze 10 % z vložené částky.
 • Státní příspěvek dostanete pouze pokud peníze zůstanou na účtu po dobu celých 6 let.
 • Za založení a vedení účtu je často požadován poplatek.

Závěr

Pokud chcete své děti připravit do samostatného života, je vhodné jim připravit také kvalitní finanční základ. Pro tyto účely vám poslouží široká škála možností.

Při výběru zvažte vaše finančními možnosti, požadovanou délkou spoření, úrokovou sazbou nebo benefity v podobě státních příspěvků.

Jak spořit dětem: Kdy začít a jaké vybrat nejlepší spoření pro děti obrázek 15

Spoření financí je důležitým krokem do budoucnosti vašich dětí

Zajistěte dětem jednodušší vstup do samostatného života pomocí dluhopisů.